הטומאה משתוללת כי היא מרגישה שהסוף שלה קרב… ימח שמם וזכרם!