שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שישי, כ"ח בחשון ה'תשע"ח