השבת יציינו את יומא דהילולא השני לפטירת בעל ה"מעגלי צדק" ראש ישיבת גרודנא זצוק"ל. כל האירועים שיתקיימו, החל מהעלייה לציון, היום, יום שישי, שיעורי התורה הרבים שימסרו ביום השבת לזכרו, והספרים שיצאו לאור העולם

השבת יציינו את יומא דהילולא השני לפטירת בעל ה"מעגלי צדק" ראש ישיבת גרודנא זצוק"ל. העליה המרכזית להר המנוחות בהשתתפות בני המשפחה שליט"א ואלפי תלמידים מרחבי הארץ, תתקיים ביום שישי ערב היא"צ בשעה 10.00 בבוקר, בראשות ראשי ורבני הישיבה שליט"א וחתניו הגאונים שליט"א. עם תום מעמד התפילה, תערך תפילת רבים מיוחדת באמירת פרקי תהילים פסוק בפסוק, עם י"ג מידות של רחמים, בהשתתפות המונים, לישועת הכלל והפרט, ועל קיום עולם התורה בטהרתה.

יום הייארציט, שבת קודש:

במהלך השבת צפיים להימסר עשרות שיחות התעוררות לעילוי נשמתו ע"י תלמידיו הרבים ותלמידי תלמידיו.

בבית המדרש המרכזי ישא דברים בין קבלת שבת למעריב רב הקהילה התורתית בעיר הגאון רבי צמח רבינוביץ שליט"א.

בהיכל הישיבה קטנה שמיסודו 'קדוש יעקב' ישא דברים בין קבלת שבת למעריב הגאון רבי אבינועם אנסבכר מר"י מעגלי צדק, בסעודה שלישית ישא דברים הגאון רבי ישראל גרטנברג מרבני הישיבה.

בבית המדרש "זכרון יוסף" ברובע ז' יעלה את זכרו אחד מתלמידיו הגה"ג רבי מנחם פפויפר שליט"א בין קבלת שבת למעריב ולאחר תפילת מוסף רב הקהילה התורתית בעיר הגאון רבי צמח רבינוביץ שליט"א.

בבית המדרש חניכי הישיבות קרית פוניבז' ישא דברים תלמידו הרה"ג ר' משה אלמליח שליט"א.

בבית המדרש " בית שלמה" ישא דברים תלמידו הרה"ג ר' יגאל נחמני שליט"א

בבית המדרש תלמידי ישיבת גרודנא 'בית אליהו' רחוב שפירא 13 ישא דברים בין קבלת שבת למעריב אחד מתלמידיו שליט"א.

במוצאי ש"ק פרשת תולדות כינוס תלמידים בשילוב סעודת מלוה מלכה ושבע ברכות לבת הרה"ג ר' מנחם כרמל שליט"א בכינוס צפויים לשאת דברים הגאון הגדול ר"צ פרידמן וחדב"נ הגאון רבי משה שמידע ראש ישיבת גרודנא בבית המדרש מעגלי צדק תלמידי ישיבת גרודנא ברחוב שמעיה 12 בבני ברק בהם יעלו את זכרו .

יום ראשון:

יתקיים שיעור כללי בהיכל ישיבת מעגלי צדק מפי תלמידו ראש הישיבה הגאון רבי אבינועם אנסבכר שליט"א מתורתו ומשנתו של בעל המעגלי צדק בשעה 12:00 בצהריים.

כינוס מרכזי צפוי להערך לילדי תלמוד תורה "מאיר עיני ישראל" באשדוד מיסודו של ראש ישיבת גרודנא זיע"א ביום א' באולמי "כתר מלכות" לאחר שבחודש האחרון נערך מבצע מיוחד "תורת צדק" ובו שיננו מאות תינוקות של בית רבן שעות לימוד לעילוי נשמתו.

יום שני:

בהיכל בית מדרשו הישיבה הגדולה "גרודנא" "ומאירת שמועה" יתקיימו סדרי לימד מיוחדים לעילוי נשמתו וסיומי מסכתות אשר נלמדו ע"י תלמידי הישיבה לעילוי נשמת רבם הנערץ אשר זה עתה מלאו שנתיים ימם להסתלקותו.

כינוס זכרון מרכזי צפוי להערך בהיכל הישיבה "גרודנא" בקרית פוניבז' ביום שני בהם ישאו דברים ראשי ורבני הישיבה שליט"א וגדולי ישראל.

יש לציין כי בימים האחרונים יוצאו לאור הספרים מתורת ראש הישיבה זיע"א הספר שיח שמועה על מסכת כתובות חלק ב' ובו כשבע מאות עמודים משיעוריו שטרם ראו אור שנכתבו ע"י גדולי תלמידיו וכן יצא לאור הספר האנק דום חלקים ב' וג' ובו הובאו הדברים שנאמרו בעצרות החיזוק במהלך השנה האחרונה, באדיבות תלמידו הרב משה אלמליח . כמו כן יצא לאור בימים אלו ספר שיחות שנאמרו בהיכל הישיבה אשר נכתבו ע"י תלמידו חביבו הרה"ג ר' יוסף חיים פרי חן שליט"א.

לרגל יום הייארצייט רואה אור הספר "אסופות" ח"ב בו נקבצו מאות מערכות חידושי תורה מבני הישיבה הק' שנכתבו במשך השנה האחרונה כפי שביקש ראש הישיבה זיע"א בצוואתו הק', החבורות וחידושי התורה נכתבו על מסכתות שנלמדו במהלך השנה על ידי תלמידי הישיבה הק'. הספר יוצא לאור העולם בסיוע ממלכת התורה "וכתבתם" בראשות הגאון רבי דניאל בן אבו שליט"א ממקורביו של ראש הישיבה זיע"א.