שערי עיתוני היהדות החרדית ליום ראשון, א' בכסלו ה'תשע"ח