התרגשות בחסידות פרמישלאן לרגל מסע הקודש 'לאורם נלך' לציוני רועי החסידות לקראת נישואי בת כ"ק האדמו"ר שליט"א בעוד כחודשיים בהשתתפות תומכי ונאמני המוסדות של החסידות. JDN עם הפרטים המלאים

התרגשות רבה שוררת בקרב קהל חסידי פרמישלאן לרגל מסע הקודש 'לאורם נלך' לציוני רבותיהם הקדושים ורועי החסידות, שבו יקחו חלק תומכי ונאמני מוסדות התורה והחינוך של החסידות שמרכזה בבני ברק, זאת לקראת שמחת נישואי בת כ"ק האדמו"ר שליט"א, שתיערך בחודש טבת.

המסע יחל ביום ד' עם הגעתו של האדמו"ר ופמלייתו לפולין וימשיך לאוקראינה, שם תיערך תפילה רבתית לישועת הכלל והפרט באוהל האדמו"רים לבית פרמישלאן.

גולת הכותרת תהיה שבת קודש במעז'בוז' סמוך ונראה לציונו הק' של הבעל שם טוב זיע"א אשר כ"ק האדמו"ר שליט"א הינו דור תשיעי לו, כשבמהלך השבת יתרוממו החסידים מהתפילות ושולחנות הטהורים במקום תפילתו של הבעש"ט זיע"א וכן בבית מדרשו של הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא זיע"א.

סעודות השבת ייערכו במתחם מיוחד שהוכשר, שאף ישמש כאכסניה לחסידים.

יצוין, כי בשבת זו אף תיערך שמחת ה'שלום זכור' לנכד האדמו"ר שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי שמעון יעקב יצחק רוזנבוים שליט"א.

המסע יסתיים בתחילת השבוע הבא עם שובה של הפמלייה ארצה.

צילום: מ.א. ארכיון 'בית פרמישלאן'.