בית הדין של קהל מחזיקי הדת - בעלזא, במכתב לציבור לעורר רחמי שמיים לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, המאושפז בבית החולים, במצב קשה ומחובר למכונת הנשמה • המכתב המלא - בפנים