דו"ח חמור של מבקר המדינה קובע כי מועצה אזורית מטה בנימין תפרה מכרזים על מנת שעמותות הקשורות לח"כ מהבית היהודי יזכו בהם. סמוטריץ' טוען כי המבקר נוקם בו על רקע הצעת החוק שהוא מקדם להגבלת כוחו • "לתמוך במסתננים מותר, וברגבים לא?"

דוח חמור של מבקר המדינה שמתפרסם היום (שלישי) מעלה חשש כבד לניגוד עניינים ותפירת מכרזים במועצה האזורית מטה בנימין, שלדברי המבקר משמשת בשנים האחרונות כצינור להעברת כספים לעמותות שפועלות להרחבת ההתיישבות. הדוח שפרסם המבקר, השופט בדימוס יוסף שפירא, עוסק ברשויות המקומיות בישראל והוא כולל פרק מיוחד שבוחן את התנהלות המועצה האזורית מטה בנימין.

בפרק מוזכרים ליקויים בקשר שבין המועצה לשתי עמותות שאליהן קשור חבר הכנסת מהבית היהודי. מדובר בתנועת "רגבים", המכונה בדו"ח עמותה א'. בדף של סמוטריץ' באתר הכנסת נכתב כי הוא נמנה עם מקימי התנועה והיה גם מנהלה. העמותה השנייה, המכונה בדו"ח עמותה ב', היא "אופק להתיישבות". באתר רשם העמותות מצוין כי כתובתה של העמותה היא בביתו של ח"כ סמוטריץ', שרשם אותה אצל רשם העמותות במסגרת היותו עורך דין.

בביקורת שנערכה מצא המבקר ליקויים רבים – חלקם חמורים – בהתנהלות מועצת מטה בנימין, בדגש על התמיכה הכספית שהעבירה המועצה למספר עמותות. בשנים 2016-2012 קבעה המועצה כ-15 קריטריונים (תבחינים) לתמיכה בעמותות, חלקם מנוגדים לנהלי התמיכה כפי שהגדיר מנכ"ל משרד הפנים.

"עם תבחינים אלה נמנים שמירת קרקעות וגאולת קרקעות ביהודה ושומרון", נכתב בדוח. "תבחינים אלה כוללים פעילויות שספק אם הן במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של המועצה". המבקר מבהיר כי בהחלטתה להעניק תמיכה גם על בסיס הקריטריונים הללו חרגה המועצה מהמסגרת שמאפשר החוק.

המבקר מעלה טענות קשות כלפי חלוקת כספי התמיכה מהמועצה האזורית לעמותות, בייחוד משום שנקבעו תנאים שרק שתיהן עומדות בהן. "התנאים שקבעה המועצה, המציבים דרישות ספציפיות ודווקניות מאוד, בשני התבחינים 'גופים הפועלים לשמירה על קרקעות' ו'גופים הפועלים לגאולת קרקעות ביו"ש', מעלים את החשש כי הם 'נתפרו למידותיהן' של 'רגבים' ושל 'אופק להתיישבות'. המבקר הוסיף כי "אין תמה כי רק עמותות אלה ביקשו לקבל תמיכה מכוחם והצליחו לזכות בתמיכה".

מבקר המדינה. Yonatan Sindel/Flash90

בביקורת נמצא כי בשנים 2016-2012 העניקה המועצה האזורית מטה בנימין לעמותת "רגבים" תמיכה בסך 460 אלף שקלים בממוצע לשנה. התמיכה הוענקה לפי תבחין (קריטריון) "גופים הפועלים לשמירה על קרקעות", שעל פיו המועצה תתמוך בגופים הפועלים לשימור קרקעות ברחבי יהודה ושומרון בכלל ובמטה בנימין בפרט – לפי שבעה תנאים. בשנים אלו, לבד מעמותת "רגבים", לא הגישו גופים נוספים בקשה לתמיכה על פי הקריטריון – והיא זכתה במלוא המימון.

בספטמבר 2014 פרסמה המועצה האזורית קריטריון נוסף בשם "גופים הפועלים לגאולת קרקעות ביו"ש", והמבקר העיר שנוצרו שני קריטריונים הנוגעים לתחום כללי אחד. גם במקרה הזה "אופק להתיישבות" הייתה הגוף היחיד שהגיש בקשה לתמיכה מכוח תבחין זה. נתוניה של העמותה אפשרו לה לעמוד בתנאי הסף, וכך אישרה המועצה את בקשתה לכ-300 אלף שקלים – כמעט 50% מהכנסותיה הצפויות של העמותה לשנת 2016.

וזה לא הכול. בביקורת נמצא עוד כי ראש המועצה אבי רואה ועוזרו של ראש המועצה לשעבר נמנו עם ארבעת מקימי עמותת "אופק להתיישבות" בשנת 2013. במסמכי העמותה נרשמו שמותיהם ללא ציון תפקידם במועצה. ראש המועצה, לפי בדיקת המבקר, אף מונה כיו"ר האסיפה הכללית של "אופק להתיישבות" וכחבר הוועד המנהל שלה, ועוזרו מונה כמזכיר האסיפה הכללית.

ח"כ בצלאל סמוטריץ' מסר בתגובה: "הניסיון לכרוך בין דו"ח המבקר שהתפרסם היום לבין עמדתי ביחס לתפקידו וסמכויותיו של המבקר ולחוק אותו אני מקדם הוא קונספירציה מופרכת. הוויכוח שלי עם מבקר המדינה לגבי תפקידו וסמכויותיו מתקיים כבר למעלה משנה. הוא החל בוויכוח שהתקיים בוועדה לביקורת המדינה סביב החלת הביקורת על קק"ל כבר בחודש יוני 2016 (לפני שנה וחצי!), המשיך בהצלחה שלי למנוע אישור תקנות שהמבקר ביקש לאשר בוועדה לביקורת המדינה בדצמבר 2016 והגיע אל הצעת החוק שהנחתי על שולחן הכנסת עוד ביום 8.5.17 (לפני כחצי שנה). קדמה להנחת החוק עבודה של שבועות רבים מול הלשכה המשפטית של הכנסת – כל זאת הרבה לפני שהדו"ח הנוכחי התחיל בכלל להיכתב.

"יש לי עמדה עניינית ומקצועית באשר לתפקידו וסמכויותיו של מבקר המדינה ובעזרת ה' אמשיך לקדם אותה ככל יכולתי לטובת אזרחי ישראל. לגופן של טענות המבקר באשר לתנועת רגבים ולעמותת אופ"ק להתיישבות (שאני כמובן גאה מאוד על חלקי בפעילויותיהן החשובות!): ראשית, שתי העמותות הללו, יוצאות בסדר גמור בדו"ח והמבקר לא בא אליהן בטענות. טענות המבקר מופנות לשיטת מבחני התמיכה של מוא"ז מטה בנימין. מדובר ב 16 מבחני תמיכה שרק 2 מהן נוגעות לרגבים ואופק. בכל מקרה לא נטען להתנהלות בעייתית של עמותות אלה.

אבי רואה. Yonatan Sindel/Flash90

"גם אם היתה ביקורת כזו הקשורה לרגבים ולאופ"ק הרי שהיא אינה נוגעת לי כלל ועיקר. ברגבים הועסקתי כעו"ד וכמנהל פעילות ללא שום זיקה לתחום הכספי. עמותת אופ"ק רשומה בכתובתי מאחר וכעו"ד חתמתי על מסמכי ההקמה שלה לרשם העמותות. בתקופתי כחבר עמותה באופ"ק העמותה לא קיבלה תמיכות. פרשתי מחברותי בה עם כניסתי לכנסת ביום 31.3.15. והיא החלה לקבל תמיכות ממטה בנימין רק בשנת 2016 (כשנה לאחר פרישתי ממנה). אין שום קשר בין דו"ח המבקר שפורסם היום לביני ובוודאי לא לחוק שאני מקדם להסדרת תפקידו וסמכויותיו.

"והערה לסיום לכל חובבי ז'אנר תאוריות הקונספירציה – אם כבר אז אני מציע לכם לבחון את ההקשר, רק בכיוון ההפוך – האם ייתכן שמשרד מבקר המדינה שרבב את שתי העמותות לדו"ח כדי לנקום בי על המהלכים שאני מוביל מולו". יצוין כי הצעת החוק של סמוטריץ', שההצבעה עליה בוועדת השרים נדחתה בחודש, מחלישה מאוד את כוחו של מבקר המדינה וקובעת כי הוא לא יוכל להתערב בתהליכי קבלת ההחלטות של גוף מבוקר "תוך כדי התהוותם" או להעניק הוראות לגוף מבוקר "לעשות או להימנע מלעשות פעולה כלשהי".

מהמועצה האזורית מטה בנימין נמסר: "המועצה פועלת על-פי החוק ובהתאם לתקנות וההנחיות המחייבות את הרשויות המקומיות. מבין אלפי פעולות שהמועצה מבצעת מדי שנה ונבדקו על ידי מבקר המדינה נמצאו פעולות בודדות שלגביהן סבר מבקר המדינה שנעשו בהן טעויות. מדובר בטעויות שרובן טכניות שנעשו בתום לב והמועצה לומדת את הדו"ח והקימה צוות מקצועי לתיקון הליקויים כנדרש בחוק. זאת כחלק מהאני מאמין של המועצה שעליה לפעול ולהתנהל בצורה מקצועית, מתוך יושרה והגינות מקצועית ואישית וכמובן על פי חוק".

מתנועת רגבים נמסר בתגובה: "תנועת רגבים מוכרת למעלה מעשור כשחקן מרכזי בתחום שמירת אדמות המדינה, מאבק בבניה בלתי חוקית ובפגיעה באיכות הסביבה, וכן בשמירה על מנהל תקין בנושאים אלו, ולפיכך אך טבעי כי המועצה האזורית בנימין, כמו רשויות מקומיות נוספות, תומכת בפעילות רגבים המתבצעת בתחומה.

"בזמן שעיריית תל אביב מעבירה מדי שנה מאות אלפי שקלים מכספי הציבור, לארגונים קיצוניים אנטי ציוניים כמו שלל ארגוני סיוע למסתננים מאפריקה, "רופאים לזכויות אדם", תיאטרון יפו שמעלה הצגות על הנכבה ו"האגודה לזכויות האזרח", אנו גאים בכך שהרשויות המקומיות ביהודה ושומרון פועלות לקדם אינטרס ציוני מובהק של שמירת אדמות המדינה.

"בג"ץ קבע זה מכבר כי הרשויות המקומיות רשאיות לתמוך בפעילות ציבורית בסוגיות מדיניות ולאומיות, וזאת תוך שמירה על כללי המינהל התקין, ניהול דיון וליווי של הייעוץ המשפטי. לטענה המשתמעת כי יש קשר בין תמיכת המועצה לבין העובדה שמנכ"ל העמותה שימש בעבר כעוזר ראש המועצה אין שחר, מאחר ורשויות מקומיות נוספות תומכות בפעילות רגבים בהיקפים דומים. זאת ועוד, פעילותו של מנכ"ל העמותה נעשתה בהתאם להנחיות ייעוץ משפטי מלווה, תוך הקפדה על ההנחיות למניעת ניגוד עניינים ולזות שפתיים.

"עמותת רגבים עוסקת רבות בענייני מנהל תקין, ולכן אך טבעי יהיה שתעתור לבית המשפט כנגד רשויות שונות שחל ליקוי ממשי בתפקודן – והראיה לכך שבמקרים רבים בתי המשפט קיבלו את טענות העמותה. רק לפני ימים ספורים שיבח בג"צ את חשיבותה של עתירה, שהוגשה במסגרת הפעילות הנתמכת ע"י מועצת בנימין, כנגד בניה בלתי חוקית והשתלטות על קרקעות, וקבע כי "אכן עתירות מהסוג הזה מסייעות ומאירות עם זרקור על השטח" (השופט דנציגר בג"ץ 5503/16).

"הטענה בדו"ח כי יש טעם לפגם בכך שרשות מוניציפלית תתמוך בפעילות משפטית של הגשת עתירות כנגד רשויות מדינה שונות, שאינן ממלאות את חובתן הציבורית וכשלו בתפקודן, מגוחכת לא פחות ממי שיטען מדוע מבקר המדינה ממומן מכספי המדינה ובמקביל מבקר את פעילותה".