שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, ד' כסלו ה'תשע"ח