זקן האדמו"רים, המאושפז בבית החולים צפוי לעבור היום בשעות הצהריים טיפול רפואי לסיוע נשימתי ובחצר ויז'ניץ מונסי יתאספו היום החסידים לעצרת תפילה ולאמירת כל ספר התהילים לרפואת האדמו"ר. בקהילות נוספות קראו להתפלל לרפואתו האיתנה

המוני חסידי ויז'ניץ בכל רחבי תבל יתאספו בצהריים לעצרת תפילה לרפואתו של זקן האדמו"רים הרבי מויז'ניץ ממונסי. בשעה 13:30, שעון ארה"ב, יעבור האדמו"ר טיפול רפואי לסיוע נשימתי והמוני חסידיו יתאספו לתפילה בבתי המדרש להצלחת הטיפול ולרפואתו של האדמו"ר.

במאנסי יאמרו ספר תהילים בביהמ"ד הגדול בהשתתפות מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א. הציבור מתבקש להמשיך ולעורר רחמי שמים מרובים ולהעתיר לרפואתו השלימה של כ"ק מרן מרדכי בן מרגליא לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

בתי דין ברחבי העולם, רבנים ואדמו"רים פרסמו קריאת קודש לציבור הרחב להעתיר בתפילה לרפואת האדמו"ר.