אוי אוי אוי!!!!
זקני צדיקי דורינו זקוקים לרחמי שמים מרובים, ואנו מחשים??????
אחים אהובים העתירו יחדיו בתפילות, וקרעו שערי שמים לרפואתם השלימה בתושח"י בקרוב של:
רבינו אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא
רבינו מרדכי בן מרגליא
אבינו מלכינו קרע רוע גזר דינינו!!!!