למה לפיד לו חקרים אל פרשת מסיבת פורים לפקדים מי משלם המיסים שלנו