מגמת השיפור במצבו הבריאותי של מרן ראש הישיבה שליט"א נמשכת, אך מצבו עדיין מוגדר קשה והוא עדיין לא יצא מכלל סכנה רח"ל. הציבור נקרא להמשיך ולעורר רחמי שמיים מרובים לרפואת רבינו אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא, בתוך שאר חולי ישראל

לקיים בנו חכמי ישראל: הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, המאושפז במחלקת טיפול נמרץ במרכז הרפואי מעייני הישועה, משם מדווחים עם צאת השבת, כי מרן עדיין לא יצא מכלל סכנה.

במעייני הישועה עדכנו כי שבת קודש עברה על מרן שליט"א בחסד וברחמים ללא שינוי מיוחד מיום שישי, אז עדכנו כי מגמת השיפור במצב בריאותו נמשכת ב"ה, עם זאת, הוסיפו כי מרן עדיין נמצא במצב קשה ולא יצא מכלל סכנה רח"ל.

הציבור נקרא להמשיך ולהרבות בתפילה לרפואתו המהירה והשלמה של רבינו אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

בוויז'ניץ מונסי ביקשו, הפרופסור שאל באגרות קודש וטיפל בגראי"ל