לאחר התפטרות יעקב ליצמן מהממשלה בעקבות חילולי השבת, שוחח עימו הגאון רבי דוד לאו וחיזק את ידיו וברך אותו על הצעד שנקט למען כבודה של השבת. השבת היא "יום מנוחה וקדושה", 'הקדושה' מוגרה בחלק מן המקומות וכעת מנסים למגר את ה'מנוחה'

הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו שוחח עם השר יעקב ליצמן וברך אותו על הצעד שנקט למען כבודה של השבת, כאשר התפטר מהממשלה בעקבות חילולי השבת.

הרב הראשי הזכיר כי השבת היא "יום מנוחה וקדושה". בשיחה עם ליצמן אמר כי "לצערנו 'הקדושה' מוגרה בחלק מן המקומות וכעת מנסים גם למגר את ה'מנוחה'".

הרב הראשי ציין עוד בשיחתו עם השר ליצמן, כי ההתפטרות שנעשתה בציות להוראת רבותיו, מהווה קידוש שם שמים.

הבוקר, כפי שהתחייב ועל פי הוראת כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א, שיגר יעקב ליצמן מכתב התפטרות מהממשלה אל ראש הממשלה בנימין נתניהו. "הנני להודיעך כי בהמשך להודעתי אליך, הריני מתפטר מן הממשלה בה כיהנתי בתפקיד שר הבריאות. החלטה זו באה בעקבות ביצוע עבודות בשבת בפרהסיה בידי רכבת ישראל.

ליצמן הוסיף במכתב ההתפטרות, "לאורך כל הדורות שמר עם ישראל את יום השבת כערך עליון, כפי הנאמר בתורתנו הקדושה: "ושמרו בני ישראל את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם" (שמות לא,טז). גם במדינת ישראל ידענו לשמור על יום המנוחה כאות של קדושה ומנוחה. משכך, איני יכול לקחת אחריות על חילולי שבת הפוגעים בערכי מסורת ישראל, מנוגדים לסטטוס קוו ומהווים קו אדום מבחינתי.

"כידוע לך, ניסיתי למנוע את חילולי השבת ברכבת ישראל בכל דרך, אך משלא הצלחתי, לא אוכל עוד לשאת באחריות מיניסטריאלית לפגיעה קשה באחד מערכי הנצח של העם היהודי, שהוא יום השבת. אני מתפטר מתפקידי בראש מורם ובתחושת שליחות יהודית. אני שמח על הזכות שהיתה לי לשפר ולקדם את מערכת הבריאות בישראל, במהלכים ורפורמות חשובות לטובת אזרחי ישראל מכלל האוכלוסיות והמגזרים. אמשיך לפעול למען הציבור בכל דרך ובכל מקום".