לעבור לתקשורת ווירטואלית-מיילים כדגל תורני לשמור על העולם