שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, ט' בכסלו ה'תשע"ח