שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שלישי, י' בכסלו ה'תשע"ח