שערי עיתוני היהדות החרדית ליום ראשון, ט"ו בכסלו ה'תשע"ח