הגאון הרב דוד לאו שליט"א קורא לציבור הרחב להוסיף בתפילות תפילה למען ירידת הגשמים, עקב הבצורת הפוקדת את ארצנו. "כבר חלף ראש חודש כסלו ועדיין לא נתברכה ארץ ישראל בגשמים, על כן קורא אני לציבור להרבות רחמים אלו על אלו"

הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו שליט"א קורא לציבור הרחב להוסיף בתפילות תפילה למען ירידת הגשמים, עקב הבצורת הפוקדת את ארצנו.

במכתבו כותב הרב הראשי: "כבר חלף ראש חודש כסלו ועדיין לא נתברכה ארץ ישראל בגשמים, על כן קורא אני לציבור קודם כל להרבות רחמים אלו על אלו וכן להוסיף את התפילה שנוהגים לומר בעת עצירת גשמים".

נוסח התפילה:

ועננו בורא עולם במידת הרחמים בוחר בעמו ישראל להודיע גודלו והדרת כבודו. שומע תפילה, תן טל ומטר על פני האדמה, ותשביע את העולם כולו מטובך, ומלא ידינו מברכותיך ומעושר מתנות ידך. שמור והצל שנה זו מכל דבר רע, ומכל מיני משחית ומכל מיני פורענויות, ועשה לה תקווה ואחרית שלום. חוס ורחם עלינו ועל כל תבואתינו ופרותינו ,וברכנו בגשמי ברכה, ונזכה לחיים ושובע ושלום כשנים הטובות. ו הסר ממנו דבר וחרב ורעב, וחיה רעה ושבי וביזה,ויצר הרע וחליים רעים וקשים ומאורעות רעים וקשים. וגזור עלינו גזירות טובות מלפניך, ויגלו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו.