הכל נכון אולי
השאלה היא רק אם נתניהו
עוד יישאר במשחק הפוליטי עד אז
או שעד אז כבר יצליחו בפרקליטות לגרום לו ללכת??