סא"ל ישראל שטרית, מפקד לשכת גיוס ירושלים, החליט לשנות את נוהל הגשת 'הצהרת דת' כך שכל בת חרדית המוזמנת למסור את הצהרת הדת תצטרך לעשות זאת ע"י התייצבות אישית. ח"כ מרגי שיגר מכתב בנושא לשר הביטחון

מי מנסה להבעיר את ירושלים? לאחרונה שונה נוהל הגשת 'הצהרת דת' בלשכת גיוס ירושלים. החלטת מפקד לשכת גיוס ירושלים סא"ל ישראל שטרית לפיה כל בת חרדית המוזמנת ללשכת הגיוס למסור את הצהרת הדת לא תוכל לבצע זאת ע"י משלוח הטופס בדואר רשום או בהפקדת המסמכים בש"ג שבלשכת הגיוס. אלא תצטרך להתייצב באופן אישי ולמסור את תצהיר הדת. מדובר בשינוי ההוראה שהייתה קיימת עד עתה. ואינה נוהגת באף לשכת גיוס למעט בירושלים.

בחודשיים האחרונים הגיעו ללשכתו של ח"כ יעקב מרגי יו"ר ועדת החינוך פניות של הורים לבנות סמינרים חרדים שבקשו להגיע ללשכת הגיוס בירושלים על מנת למסור את הצהרת הדת של בנותיהם אלא בשער הכניסה ללשכה נאמר להם שרק הבת תוכל למסור את התצהיר ולא ניתן לשלוח אותו בדואר. בנות שהתייצבו בלשכת הגיוס למסירת התצהירים דיווחו שהוזמנו לראיון דת קצר.

ח"כ יעקב מרגי שיגר מכתב בנושא לשר הביטחון וביקש את התערבותו בעניין במכתבו כתב ח"כ מרגי:" אבקש להבהיר, אני ער למצב הנפיץ בו נמצאת לשכת גיוס ירושלים. המורכבות העומדת בפני החיילים והמפקדים בלשכה זו המעניקה שירות לאוכלוסייה החרדית, אולם לאחרונה החלה הוראה חדשה בכל הקשור לנושא הענקת פטור מטעמי דת ומצפון לבנות.

ההחלטה החדשה של מל"ג ירושלים כי על כל בת חרדית חלה חובת התייצבות באופן אישי לצורך הגשת הצהרת דת ולאחריה היא מחויבת בראיון בלשכה. מדובר בהוראה אשר אין לה אח ורע בלשכות הגיוס ברחבי הארץ. הנוהל המקובל כיום כי מוסד הלימודים / הסמינר שולח בצורה מרוכזת את כל הצהרות הדת. במקרה של בחורה בודדת עליה להעביר את הצהרת הדת ללשכת הגיוס באופן ישיר (ע"י הפקדת המסמכים בש"ג) או על ידי דואר ישראל בדואר רשום" כתב מרגי ופירט מספר מקרים שהגיעו ללשכתו.

את מכתבו חתם ח"כ מרגי: "איני מעלים עין מהצורך לחקור ולהתחקות אחר מקרים של בנות אשר אינן זכאית לפטור ומגישות תצהירי כזב, אולם ברור כי מוטלת חובה על מיטב והמערכת הצבאית להעמיד איזונים ראויים בהערכה נכונה של המצב במטרה לייצר שיח בונה ונכון ולא שיח מפלג המגביר את הקיטוב והמתח ברחוב החרדי בפרט והעיר ירושלים בכלל".