שוב הדרת חרדים מהפרויקטים: למרות שסדרה ב' בהגרלות "מחיר למשתכן" יועדה כביכול גם למגזר החרדי, עו"ד נתן רוזנבלט בדק באותיות הקטנות, גילה את האפליה נגד הציבור החרדי ומיהר לבקש צו ביניים נגד קיום ההגרלה

עורך הדין נתן רוזנבלט הגיש לבית המשפט העליון בקשה דחופה למתן צו ביניים ולהורות לעצור את הרישום להגרלה הגדולה של מחיר למשתכן הנוכחי. או לחילופין, שלא לערוך את ההגרלה בפועל, עד להחלטה אחרת של בית המשפט.

בנימוקים לבקשה מפרט רוזנבלט כי הבעיה היא "באותיות הקטנות" של התנאים להגרלה שם נאמר כי יחול שינוי במתכונת ההרשמה. והוא מפרט: "לפי השינוי, אכן יוכלו כולם להירשם, כולל סדרה ב', אלא שההגרלה תיערך לחברי סידרה א' בלבד. ורק במקרה שתיוותרנה דירות לאחר סיום ההגרלה. אז, ורק על דירות אלו, תיערך הגרלה עם משתתפי סידרה ב'".

ביזנעס שימושי

חשוב לציין, אומר עו"ד רוזנבלט, כי נדיר שנותרות דירות לאחר ההרשמה המאסיבית של סידרה א'. וגם המקרים הנדירים הם במקומות חסרי ביקוש או במספרים נמוכים במיוחד. כך שהאפליה זועקת לשמיים.

לאור זאת מבקש עו"ד רוזנבלט מבית המשפט העליון להורות על הקפאת ההגרלה הגדולה של דצמבר, עד להחלטה אחרת בנדון. "יש לציין כי פעולה כזאת לא תסב כל נזק לאף אדם או גוף בישראל (להערכת העותר, העוסק בתחום, כמעט כל הדירות ממילא במצב של טרום היתר בניה). לעומת זאת, אי עצירת ההגרלה עלולה לגרום נזק בלתי הפיך לכעשרת אלפים משפחות בישראל", נכתב בבקשה, "או לחילופין, מתבקש בית המשפט להורות, על אי עריכת ההגרלה בפועל. באופן שהיא תוכל להיפתח מחדש, אם וכאשר יחליט כך ביהמ"ש".

מקור: http://bizzness.net/

בין אומן לבג"ץ: מאחורי הקלעים של העתירה נגד 'מחיר למשתכן'