בביטחון בעצמנו ובבתי משפט ננצח את המפלים הנצחיים שלנו