מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום המשיך ללמוד בהלכות הדלקת נר חנוכה

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום חמישי י"ט כסלו תשע"ח

כותב הרב ב'חזון עובדיה': הרואה נרות חנוכה שהודלקו בבית הכנסת – בתוך חצי שעה של זמן הדלקתם, מברך ברכות הראייה דהיינו: 'שעשה נסים' ו'שהחיינו' – בלילה הראשון של חנוכה, וברכת 'שעשה נסים' בלבד – בשאר הלילות.

הרב כתב לפני כן, שאם אדם רואה נרות חנוכה, והוא לא עתיד להדליק בבית, וגם אין מי שידליק עליו בבית – לצערנו, יש כאלה רחמנא ליצלן, לא יודעים מה זה חנוכה.. רק אוכלים סופגניות… זה מה שהם יודעים – אז אם הוא הלך ברחוב, וראה נרות חנוכה, צריך לברך עליהם.

ואינו מברך ברכת 'להדליק' כי הרי הוא לא מדליק, אלא מברך רק 'שעשה נסים', ובלילה הראשון גם 'שהחיינו'.

עכשיו הרב דן מה הדין אם הוא ראה אותם בבית הכנסת?
אמרו לו: 'בוא תשלים מנין. אַ צֶענְטֶער…' אז הוא בא… ושם הדליקו נרות חנוכה, האם יברך או לא?

אז הדין הוא, שאם זה בתוך חצי שעה של זמן הדלקתם, יברך ברכות הראיה, כי 'מה לי רואה ברחוב, מה לי רואה בבית הכנסת'.