בג"צ הורה למשרדי האוצר והשיכון להגיב עד ליום ראשון הקרוב על הבקשה למתן צו ביניים שהגיש נגדם עורך הדין ר' נתן רוזנבלט שביקש לעצור את הרישום להגרלה הגדולה של מחיר למשתכן הנוכחי בעקבות הדרת חרדים גם מההגרלה הנוכחית

פרסום ראשון: בג"צ הורה למשרדי האוצר והשיכון להגיב עד ליום ראשון הקרוב על הבקשה למתן צו ביניים שהגיש נגדם עורך הדין ר' נתן רוזנבלט שביקש לעצור את הרישום להגרלה הגדולה של מחיר למשתכן הנוכחי. או לחילופין, שלא לערוך את ההגרלה בפועל, עד להחלטה אחרת של בית המשפט.

בנימוקים לבקשה מפרט רוזנבלט כי מצד אחד אכן נרשמי סדרה ב' יוכלו הפעם להתמודד בהגרלה אבל "אלא שההגרלה תיערך לחברי סידרה א' בלבד. ורק במקרה שתיוותרנה דירות לאחר סיום ההגרלה. אז, ורק על דירות אלו, תיערך הגרלה עם משתתפי סידרה ב'".

ביזנעס שימושי

חשוב לציין, כי נדיר שנותרות דירות לאחר ההרשמה המסיבית של סידרה א'. וגם המקרים הנדירים הם במקומות חסרי ביקוש או במספרים נמוכים במיוחד. כך שהאפליה זועקת לשמיים.

לאור זאת מבקש עו"ד רוזנבלט מבית המשפט העליון להורות על הקפאת ההגרלה הגדולה של דצמבר, עד להחלטה אחרת בנדון. "יש לציין כי פעולה כזאת לא תסב כל נזק לאף אדם או גוף בישראל (להערכת העותר, העוסק בתחום, כמעט כל הדירות ממילא במצב של טרום היתר בניה). לעומת זאת, אי עצירת ההגרלה עלולה לגרום נזק בלתי הפיך לכעשרת אלפים משפחות בישראל", נכתב בבקשה, "או לחילופין, מתבקש בית המשפט להורות, על אי עריכת ההגרלה בפועל. באופן שהיא תוכל להיפתח מחדש, אם וכאשר יחליט כך ביהמ"ש".

כאמור, בג"צ הורה למדינה להשיב על הטענות עד ליום ראשון הקרוב.

מקור: http://bizzness.net/

אפליית חרדים: בקשה לצו ביניים נגד הגרלת מחיר למשתכן