הלמ"ס מפרסם את נתוני הדיור לפי פילוח מגדרי: בקרב משקי בית יהודיים 74% מהדתיים החזיקו דירות בבעלותם לעומת 62% ממשקי הבית החילונים. כמעט 60% מכלל החרדים משלמים משכנתא לעומת 44% מהציבור הכללי

הקשר בין דת לבין דירות מעולם לא היה קרוב יותר. לפי נתונים רשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי רוב משקי הבית הדתיים מחזיקים בדירות בבעלותם ולא גרים בשכירות, 74% מהמגזר הדתי לעומת 62% מהמגזר החילוני.

אחוז הגרים בדירות בבעלות בישראל (67.6%) ב-2016, נמוכים מממוצע האיחוד האירופי (69.1%) ומדורגים בשליש התחתון בהשוואה לשאר מדינות האיחוד האירופי. אחוז זה גבוה מעט יותר ממדינות כמו שוודיה, צרפת, הממלכה המאוחדת, וגרמניה, ונמוך יותר ממדינות כמו בלגייה, יוון, איטליה, ספרד, פולין והונגריה. אחוזי הבעלות על דירה הנמוכים ביותר נמצאו בגרמניה (57.1%) והגבוהים ביותר – ברומניה (96%).

ביזנעס שימושי

אם אתם משלמים משכנתא על הדירה אתם ממש לא לבד, לפי הלמ"ס כארבעים אחוז מכלל בעלי הדירות בישראל משלמים כ-3,244 שקל מדי חודש. בתוך מגזר החרדי אחוז הנוטלים משכנתא נושק ל60%, נתון שמוכיח את הנשיה בעול של הזוגות הצעירים יותר ויותר במהלך השנים האחרונות.

נתון מעניין נוסף הוא מספר משק הבית שמחזיקים בשלושה דירות ויותר, למרות החקירות והטלות מס שונות, מספרם הלך וגדל בשנתיים האחרונות, ב3,000 משקי בית בשנה.

מקור: http://bizzness.net/