התרגשות בקרב הציבור החרדי בקרית גת לאחר שמונה שנים מאז הוקם מרכז מעל"ה (מרכז עירוני לציבור החרדי) בקרית גת יחנך מבנה הקבע של המרכז בטקס רב רושם שיערך ביום ראשון כ"ב כסלו בהשתתפות רבנים, עסקנים ואישי ציבור.

מרכז מעלה הוקם ע"י עיריית קרית גת בשנת התש"ע ביוזמת מ"מ מנכ"ל העירייה הרב מאיר ואזנה ברוח עשייה ושליחות למען קידום תרבות וחינוך בקהילה.

מאז פתח את שעריו הוא צמח והתפתח כשהמחלקות השונות פעלו במוקדים שונים. עם התרחבות הפעילות והגידול המתמיד באוכלוסיה הסתמן הצורך החיוני במבנה גדול ומרווח שיהווה גג לעשייה המגוונת. משכך יצא הרב מאיר ואזנה והקים מבנה אשר יתן מענה מושלם לכל צורכי המרכז והאוכלוסיה.

במבנה ניתן יהיה לקבל את מלוא השירותים העירוניים הנדרשים מארנונה, מים, חינוך, תרבות ועוד כמו כן הוקמו במקום ספריה עירונית, משחקיה, אולם ארועים וחדרי פעילויות לתרבות מגוונת

התושבים החרדים בקרית גת המונים כיום כ- 15,000 נפש בכ-2500 בתי אב בלע"ה הביעו שמחתם עם חנוכת המבנה ובטוחים כי מקום זה יהווה עבורם קרש קפיצה להתקדמות ולשיפור איכות החיים בכלל המישורים.