ראש ישיבת רשב"י וחבר מועצג"ת מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א, בהתייחסות נוקבת לענייני השעה: "הכל פוליטיקה, היום הוא חושב כך ומחר הוא יכול להתהפך. אין לנו ערבות, לב מלכים ושרים ביד השם. הכל נתון לשינויים. רק מי שלא מאמין בתורה זקוק להכרזות"

"בעת שחוקקו את 'חוק ירושלים', עמד מו"ח רבנו הגדול מרן הגרא"מ שך זצוק"ל ואמר: 'עבורנו התורה היא היא המעידה שירושלים שלנו. אנו, המקיימים ציוויי התורה ומקוננים בכל שנה על חורבן ירושלים זה אלפיים שנה, מעידים שירושלים שלנו'" * "אלו שאינם מאמינים בתוה"ק, אינם מקיימים אותה, אלו המאפשרים לחלל שבת בראש כל חוצות ל"ע, הם מזדקקים לכל מיני הכרזות שא"י וירושלים היא שלנו וכו', כי אין להם את האמונה בתוה"ק, שהיא היא ההבטחה שלנו שננחל את הארץ"

"מי שרוצה לקרב את הגאולה עליו להתחזק בעשיית רצון השי"ת, רק עמלה של תורה הם הערובה היחידה לעתיד עם ישראל בארצו, 'אם בחוקותי תלכו ונתתי שלום בארץ', ללא קיום התורה אין לנו בטחון בארץ ישראל, זה מה שישמור עלינו מכל הצרות", כך עורר הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א, ראש ישיבת רשב"י וחבר מועצגה"ת, בפני תלמידים, בהתייחסו להכרזתו של נשיא ארה"ב דונאלד טראפ, כי הוא מכיר בירושלים כבירת מדינת ישראל.

"הסתפקתי אם לדבר", אמר הגאון הגדול שליט"א, "אך צריך שידעו את הדברים. שכל אחד יחדיר אותם לעצמו. את השקפת התורה על הזמן הזה שאנו נמצאים בו. המצב של כלל ישראל רחוק מלהיות טוב. בל נשכח שסובבים אותנו מיליונים מליונים, שרוצים וקוראים בפה מלא להשמיד אותנו. מדי זמן כשקורה משהו, מתעוררים, נזכרים, מתחזקים קצת, אך מיד כשעובר זמן קצר, ממשיכים הלאה ושוב שוכחים. מי יכול לדעת מה יקרה מחר, לאדם אין ביטחון על כלום, והוא צריך לזכור כל הזמן, שהקיום שלנו בארה"ק הוא לא פשוט כלל, החיים כאן הם בניסים, כל יום וכל שעה. והכל בזכות ובכח התוה"ק וקיום המצוות.

"אתמול הכריז הנשיא של אמריקה כי הוא מכיר שירושלים היא עיר הבירה של מדינת ישראל. אנחנו אנשים המאמינים בד' ובתורתו יודעים שכל העניין הזה זר לנו ורחוק מאיתנו. כל הנושא של הלאומניות ומה שהם מגדירים את זה כציונות, איננו שייכים בזה כלל. כל קיומה של המדינה היא בחטא, שהרי כל המטרה של אלו שיסדו אותה הייתה אחת – 'ככל הגויים בית ישראל'. המדינה הזו יסוד קיומה הוא בחטא, כל התנהלותה כל הימים זה בחטא וכל החוקים שמחוקקים, מלאים כפירה בד' ובתורתו.

"לגופו של דבר", אמר הגאון הגדול שליט"א, "איננו יודעים מה יצמח מההכרזה הזו, אך צריכים לדעת כי אנו לא צריכים אישורים מאף אחד שארץ ישראל שייכת לנו, ולא שירושלים היא שלנו. מי שיש לו 'קושאן' על נכס מסוים לא צריך אישורים והכרזות מאף אחד שזה שלו, גם אם כרגע הוא לא מחזיק בזה ונמצא תחת שליטתו. כי הוא יודע שזה שלו ויש לו 'קושאן' על כך. אנחנו שיש לנו את התוה"ק שהיא 'הקושאן' שלנו על א"י לא צריכים הכרזות ואישורים ממישהו, שזה שלנו. אמנם מי שנתן לנו אותה הגלה אותנו מארצנו ומבית מקדשנו, אך הבטחתו אמורה, ואנו מצפים ומייחלים יום יום לגאולה השלימה.

"אנחנו יודעים שאנו בגלות, ולא משנה מה יאמרו ראשי המדינה, אם ירצו אם לאו, אנחנו נתונים בגלות תחת מרותם של אומות העולם ועל כל צעד ושעל מוכרחים להתחשב בהם, אבל אנו מחזיקים ב'קושאן' על א"י שהיא התוה"ק ומאמינים בזה שנירש אותה".

"אלו שאינם מאמינים בתוה"ק זקוקים לכל מיני הכרזות"

בהמשך הדברים סיפר הגאון הגדול שליט"א מדברים שהתבטא חמיו, רבינו הגדול מרן הגרא"מ שך זיע"א: "בעת שחוקקו את 'חוק ירושלים', עמד מו"ח רבנו הגדול זצוק"ל ואמר, וזה לשונו הובא בספר 'מכתבים ומאמרים': 'עבורנו התורה היא היא המעידה שירושלים היא שלנו, על ידי שאנו מזכירים שלוש פעמים ביום 'ולירושלים עירך ברחמים תשוב'. אנו, המקיימים ציוויי התורה ומקוננים בכל שנה ושנה על חורבן ירושלים זה אלפיים שנה, מעידים על כך שירושלים היא שלנו'.

"אלו שאינם מאמינים בתוה"ק, אינם מקיימים אותה, אלו המאפשרים לחלל שבת בראש כל חוצות ל"ע, הם צריכים חיזוקים, הם מזדקקים לכל מיני הכרזות שא"י וירושלים היא שלנו וכו'. כי אין להם את האמונה בתוה"ק, שהיא היא ההבטחה שלנו שננחל את הארץ".

את דברים סיים הגאון הגדול שליט"א, בקריאה להתחזק בקיום רצון התוה"ק ומצוותיה: "צריכים לדעת כי א"א לבטוח באמריקה, הכל פוליטיקה, היום הוא חושב כך ומחר הוא יכול להתהפך, אין לנו ערבות, לב מלכים ושרים ביד ד', כבר היו מדינות שבתחילה תמכו בנו והיום מפנים לנו עורף, הכל נתון לשינויים.

"מי שרוצה לקרב את הגאולה עליו להתחזק בעשיית רצון השי"ת, רק עמלה של תורה הם הערובה היחידה לעתיד עם ישראל בארצו, 'אם בחוקותי תלכו ונתתי שלום בארץ' ללא קיום התורה אין לנו בטחון בארץ ישראל, זה מה שישמור עלינו מכל הצרות, כדי שנוכל להתמודד בגלות הנוראה הזו עד ביאת משיח ומלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים בב"א".

הדברים הנוקבים פורסמו בעיתון 'יתד נאמן'