הבינו את מקומם.
ברוך השם
העיקר שאנחנו נחזור בתשובה- זה בתוכנו