מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד כי מצוה לרוץ כשהולך לבית הכנסת. וכן לכל דבר מצוה

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום שני כ"ג כסלו תשע"ח

מצוה לרוץ כשהולך לבית הכנסת. וכן לכל דבר מצוה.

אבל לא יהלך מהר מהר שאז יתחילו ללעוג עליו, אלא כאדם הממהר למלאכתו שיש לו מה לעשות והוא ממהר.

אמרו רבותינו בשיר השירים רבה: "מלך אסור ברהטים" (שיר השירים ז, ו) – המלה 'רהטים' בארמית פירושה: ריצה, שאדם רץ, 'רהיט ואזיל'. כלומר, הקב"ה קשור (-'מלך אסור') עִם ישראל בגלות, בגלל שתי ריצות שרץ אברהם אבינו ע"ה למצוה, שנאמר: " וימהר אברהם האהלה אל שרה", "ואל הבקר רץ אברהם".

ועוד אמרו בזוהר, שכשישראל רצים לדבר מצוה, גם מלאכי הסנגוריה ממהרים ומקדימים ללמד זכות על ישראל.