קריאת "שמע ישראל", אמירת י"ג מידות וזעקת "ה' הוא האלוקים": מנין מצומצם של תלמידים, מקורבים ובני משפחה היו בחדרו של מרן מנהיג הדור זצוק"ל בעת שיצאה נשמתו בטהרה • האזינו לרגעים המצמררים

//www.jdn.co.il/breakingnews/920726