בשעות הבוקר, שעה קלה לאחר היוודע הבשורה המרה בהילקח מאיתנו מרן ראש הישיבה זצוק"ל, נערך בבני ברית מילה וייקרא שמו של הרך הנימול בישראל: אהרן יהודה לייב על שמו של מרן זצוק"ל. הגר"ח פיינשטיין, שנתן את השם נשנק בבכי

הבוקר, שעות ספורות לפני מסע הלווית מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, שעה קלה לאחר היוודע הבשורה המרה על הסתלקותו לגנזי מרומים, נערך בבית הכנסת "לודמיר" בשכונת שיכון ה' בבני ברק, שמחת ברית. וייקרא שמו בישראל של הרך הנימול: אהרן יהודה לייב.

הגאון רבי חיים פיינשטיין ראש ישיבת 'עטרת שלמה', שכובד בברכות, נשנק בבכי בעת שהקריא את שמו של הרך הנימול, הילד הראשון שנקרא על שמו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, ובמשך דקות ארוכות נמנע ממנו להמשיך באמירת הברכות, יחד עם רבים מהמשתתפים שפרצו בבכי מר במשך דקות ארוכות.