מועצת עיריית ירושלים אישרה את הצעת החוק של מ"מ ראש העיר הרב יוסף דייטש וחבר המועצה דידי הרשקוביץ לקביעת תעריפים יומיים בחניונים ברחבי העיר

ועדת התחבורה של עיריית ירושלים, בראשותו של יו"ר הועדה, עו"ד דידי הרשקוביץ, אישרה בשבוע האחרון, את הצעתו של ממלא מקום ראש העיר הרב יוסף דייטש, וחבר המועצה דידי הרשקוביץ, לחוק עזר עירוני חדש, הקובע מדרג חדש ותשלום בחניונים. בחוק שאושר נחקק כי, ניתן יהיה לרכוש ולשלם, באגרה מיוחדת חניה יומית, בנוסף לתעריף השעתי הנהוג עד כה, הסדר זה יופעל בחלק מהחניונים העירוניים ברחבי העיר, ההצעה אושרה פה אחד ע"י כל חברי הועדה.

קרא עוד:

[postim]

היוזמה של התיקון לחוק העזר, לגבי העמדת רכב וחנייתו. בא לאור פניות רבות של תושבים ברחבי העיר, ובפרט של בעלי עסקים, המתקשים למצוא חניה לרכבם בשל מספר חניונים מצומצם, הנמצא במרכז העיר, ותעריפי תשלום גבוהים, המסתכמים בסכומים נכבדים, לחונים בחניונים במשך ימים שלמים, החוק גם בא לעודד חניה בחניונים מרוחקים יותר, כדי לאפשר תחלופת חניה מזדמנת במרכז העיר, בשלב הראשון, החניונים שהחוק החדש יחול עליהם הם: חניון שנלר בגאולה, חניון גן הפעמון, חניון הרכבת, וחניון התעשייה בתלפיות.

כאמור, אישרה הוועדה את תיקון חוק העזר מס'11 אותו הכינו עו"ד שמואל שפט ראש צוות חקיקה, יחד עם מנהלת רשות החניה הגב' לדיזנסקי. חוק העזר מסדיר חניה בהתאם לנקבע בתוספת הראשונה לחוק, וניתן יהיה לחנות בתעריף יומי בחניונים שאינם במרכז העיר, אשר נקבעו כמקום חניה מוסדר, ואשר הותרה בהם חניה למשך יום שלם – התעריף מעתה יחשב כשלש פעמים שעת חניה בלבד ולא כחניה ליום שלם, במהלך הדיון בוועדת התחבורה נשמעו דבריהם של נציגי הציבור ושל נציגי בעלי העסקים, ובפני המשתתפים הוצגה מפת החניונים העירוניים.

יו"ר הועדה עו"ד דידי הרשקוביץ הודה להרב דייטש, על הובלת החוק, המביא בשורה גדולה לתושבי העיר ומבקריה בתחום החניה. בתום הדיון הודה הרב יוסף דייטש, למנהלת רשות החניה, ולאנשי המח' המשפטית, על הכנת החוק, הרב דייטש ציין כי החוק הוא בשורה מרחיקת לכת במיוחד לבעלי העסקים בעיר. בישיבת מועצת העיר האחרונה הוצג החוק החדש, ע"י ראש העיר מר ניר ברקת, שבירך גם הוא על החוק, והצעת החוק אושרה פה אחד במליאת המועצה.