אלפי חסידי צאנז שהתאספו אמש למעמד הדלקת הנרות בבית המדרש של החסידות, שמעו מכ"ק האדמו"ר שליט"א הספד עוצמתי על מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל • נפסק שאין לומר דברי הספד בחנוכה, אבל הכאב מדבר בעד עצמו" • ההספד המלא - בפנים

אלפי חסידי צאנז שהתאספו אמש למעמד הדלקת הנרות המרכזי בבית המדרש של החסידות, שמעו מכ"ק האדמו"ר שליט"א הספד עוצמתי על מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל להלן ההספד המלא:

אני חייב להזכיר, אי אפשר בלי זה, יום קשה הוא היום הזה לכלל ישראל. האמת היא שכבר נפסק עפ"י הגמ' 'דלא למספד בהון', ואין לומר דברי הספד בחנוכה, ומלבד זה, איני יכול לומר ואיני ראוי לומר. אף על פי כן, הדברים והכאב מדברים בעד עצמם. נסתלק היום מנהיג ישראל, מורם מעם. מי שהיתה לו זכיה להכיר את ראש הישיבה זצ"ל, יכול היה לראות את רוב פרישותו מעולם הזה, מזה עשרות שנים. היה די לראות איך שהוא נראה ואיך שהוא חי. איני מדבר ממעלותיו המופלגים האחרים, אלא שאפילו רק דבר זה של הסגפנות, יכול היה להבחין כל מי שראה אותו.

עשרות בשנים ישב על כסא עץ, כמין ארגז, ללא משענת. זו סוגיה שאי אפשר לתאר. והוא לא החזיק טיבותא לנפשיה במאומה. ועוד כהנה וכהנה. גדולתו וקדושתו – מי יכול לתאר. אם יש הנהגות כאלו – ממילא זוכים להרביץ תורה וממילא הופכים להיות להיות מנהיג ישראל.

הוא לימד את הדרך יילכו בה ועל כן קשה היום לישראל. זו אבדה קשה, ו'אבדה' הוא בלשון המעטה. גם כך היינו דור יתום, יתמי דיתמי, ועתה נסתלק גם הוא.

מחויבים אנו לחשוב על מה ולמה הגיעה גזרה זו, וכי היה חסר למעלה בשמים העבודת השם שלו? הרי הוא היה מלא צדקות, מלא קדושה ומלא תורה. רק אנחנו חסרנו כל זאת. לכן עלינו להשלים זאת, לקחת ממעלותיו. הרי מיתתן של צדיקים מכפרת, זהו יום גדול, אפשר לזכות בו לכפרה, לקבל עול מלכות שמים ולהתחיל מחדש.

הקב"ה יעזור שלא נדע עוד מצער ושבר. זו אבדה לכלל ישראל, זו צרת רבים, רק הקב"ה יכול לנחם את בני ישראל. מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון, שהקב"ה ירים קרן ישראל משפלות, שכבר יתקיים בנו "מן המצר קראתי ק-ה ענני במרחב קה", שכבר יצאו בני ישראל ממיצר להרחבה, אי אפשר להגיע לכך רק על ידי אליהו הנביא שיבוא לבשרנו ומשיח צדקנו. בלי זה לא רואים תקווה וסוף.

חנוכה הוא חינוך והרגל לגאולה העתידה, ובזה שנקבל על עצמנו, להוסיף בעבודת ה', בתורה עבודה וגמילות חסדים ולהוסיף אומץ ביראת שמים, בזכות זה נמשיך את הגאולה. הרי מדליקין נר חנוכה על פתח ביתו מבחוץ, דומיא דפסח שאליהו הנביא עומד בפסח, כדי לרמז על הגאולה העתידה ועל ישועת ה', כדבר שנאמר "הנה זה עומד אחר כתלנו". הקב"ה יעזור וירומם קרן ישראל, ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, בגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.