מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות סדר התפילה בימי החנוכה

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום רביעי כ"ה כסלו נר א' דחנוכה תשע"ח

בימי החנוכה, לא אומרים קדיש 'תתקבל' לאחר ההלל כמו בראש חודש, כי יש לנו רק תפילה אחת – תפילת שחרית, ולכן אומרים קדיש 'תתקבל' במקומו הרגיל לאחר 'ובא לציון'.

ולכן, גם לא אומרים "בריך שמיה" בפתיחת ההיכל. כי אומרים שם: "בריך כתרך ואתרך", וזה שייך רק כשיש מוסף שיש בו קדושת 'כתר'.

אבל בשבת וראשי חודשים וכדומה, אומרים קדיש 'תתקבל' מיד לאחר ההלל, כיון שאחר-כך יש תפילת מוסף.