חזק ואמץ ר. אריה. ואני נותן יותר לש"ס בבחירות הבאות