היו תקופות אפלות בתולדות עם ישראל, בהן מי שביקש ללמוד תורה נחשב היה כ"עבריין". היה זה בימי מלכות רומי הרשעה, ומהתקופה הקרובה יותר — שלטון הקומוניסטים הדיקטטורי, כאשר לומדי תורה נשלחו ל"חינוך מחדש" בערבות הקרח של סיביר

"הזהרו על נפשכם ועל קיומכם", כותב הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א, במכתבו הנדיר שפורסם אתמול, נגד גזירת הגיוס העומדת בפתח. "צריך למסור את הנפש נגד גזירה שהיא חלק מהקיום שלנו", אמר הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א, בעצרת ההמונים בירושלים. "זו שעת השמד אשר מחוייבים למסור את הנפש", אומר הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א. "חייבים למסור נפש על גזירת הגיוס", אמר הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א. גדולי ישראל מצטרפים להוראתם הברורה של מרנן ורבנן גדולי ישראל, רבינו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, ומרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, שאין מקום לכל פשרה בנושא לימודם של בני הישיבות.

קרא עוד:

[postin]

שעה קשה היא לכלל ישראל, כאשר על הפרק עומד חוק הגיוס והרעיון ההזוי, של הטלת קנסות כבדים על מי שיעז להודיע כי רצונו ללמוד תורה. יהיו מי שיתקשו להאמין, כי במדינת ישראל — זו המתיימרת להיקרא "מדינת היהודים" — יעלו את ההצעה, להכריז על כל בן ישיבה המבקש לעסוק בתורה מעבר ל"מכסה" כעל "עבריין" בעל רישום פלילי. היו תקופות אפלות בתולדות עם ישראל, בהן מי שביקש ללמוד תורה נחשב היה כ"עבריין". היה זה בימי מלכות רומי הרשעה, ומהתקופה הקרובה יותר — שלטון הקומוניסטים הדיקטטורי, כאשר לומדי תורה נשלחו ל"חינוך מחדש" בערבות הקרח של סיביר. במדינת ישראל, למזלנו, אין אזורים קפואים אליהם ניתן לשלוח את ה"עבריינים" לומדי התורה, אבל בקצב הנוכחי, יצטרכו לבנות בתי סוהר ל"פושעים הפליליים" שיכריזו "חשקה נפשנו בתורה".

מילותיו המדודות והנחרצות של הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א, הן ברורות וחד-משמעיות: "תדעו נאמנה שכל זכות קיום כלל ישראל הוא בזכות אותם בני התורה הקדושה… והדבר הזה היה פשוט וברור לכל יהודי מעת היותנו לגוי שסכנה גדולה לגעת בטהרתם של בני הישיבות הקדושות… ובנפשנו הדבר הזה". פגיעה בלומדי התורה, היא פגיעה בשורש האמונה. אם חלילה לא יתעשתו כל הנוגעים בדבר ובראשם העומד בראשות הממשלה, ויסירו את החוק המסוכן הזה מעל סדר היום, יהווה הדבר הכרזת מלחמה כנגד תורת ישראל ונושאי דגלה בטהרתה.

שונאי התורה, לא היו מעלים בדעתם לחוקק חוק כלשהו, שיהווה פגיעה באמונתם של בני דתות אחרות המתגוררים במדינת ישראל. נראה להם כי תורת ישראל היא הפקר והם יכולים לחוקק ככל העולה על רוחם, בלי לחשוש לתוצאות. עם ישראל מלומד בעמידה מול גזירות, וכאשר מרנן ורבנן שליט"א קובעים כי מדובר ב"שעת השמד" וכי "יש למסור את הנפש", כדאי שיהיה מי שיבהיר למר נתניהו ולסובבים אותו, מהי המשמעות המעשית של הוראה ברורה זו, ולהיכן הוא עלול לדרדר את המדינה שהוא אמור לנהל, אם לא יתעשת ברגע האחרון, יפגין מנהיגות ונחישות, ולא יכנע לכל רוח מצויה של אלו שיותר מאשר חפצים לראות את בני הישיבות בצבא, הם רוצים להביא לסילוקו מהשלטון.