כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ התייחס לפטירתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בדברים שנשא השבת בסעודת 'רעווא דרעווין' בהיכל הגדול בקריית ויזניץ בבני ברק וביקש מחסידיו ללמוד מדרכיו.

בסעודת רעווא דרעווין שנערכה השבת בהיכל הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק, התייחס כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ בדברות קודשו להסתלקותו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל במילים קצרות.

"השבוע נסתלק מאיתנו רבי אהרן אריה לייב שטיינמן זצ"ל. בצוואה שהשאיר ביקש שלא להספיד אותו, אך מי שמעיין בצוואה רואה שהיא ההספד הגדול ביותר. רואים בה את כל הענווה שלו', אמר.

האדמו"ר הוסיף כי "עלינו ללמוד ממידת הענווה והצדקות שלו".

את הדברים אמר האדמו"ר בפני אלפי החסידים שבאו לשהות במחיצתו לרגל שבת חנוכה.

יצויין, כי מעמד הדלקת הנרות התקיים הערב (מוצאי שבת) מיד אחרי שהאדמו"ר הבדיל, זאת בשל בקשתו שלא לעכב את החסידים שצריכים לשוב אל ערי מגוריהם ברחבי הארץ.