שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שלישי, א' בטבת ה'תשע"ח