עם תום ימי החנוכה יתקיימו עצרות מספד בכל רחבי העולם היהודי. עצרת המספד המרכזית: בהיכל ישיבתו 'ארחות תורה' בהשתתפות מרנן הגר"ח קניבסקי והגר"ג אדלשטיין • בפנים: כל הפרטים על העצרת המרכזית והעצרות הנוספות ברחבי הארץ

עם תום ימי החנוכה יתקיימו עצרות מספד בכל רחבי העולם היהודי, להתחזק בדרכיו ובמשנתו הטהורה. עצרת מספד מרכזית תיערך בהיכל ישיבתו "ארחות תורה" בראשות מרנן גדולי התורה והחסידות שליט"א בראשות מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שיישא את המשא המרכזי.

אנו מביאים חלק מהמקומות בהם יערכו הספדים כפי שפורסם ביתד נאמן הבוקר

בני ברק:

סיום על כל ששה סדרי משנה שנלמדו במסגרת מיוחדת לעילוי נשמת מרן זצוק"ל, נערך בביהמ"ד המרכזי "נאות יוסף" ע"י מאות אברכים עמלי תורה. המרא דאתרא הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א, סיים את המשנה האחרונה ונשא את ההדרן.

מחר, יום ד', בשעה 19:00 תיערך עצרת מספד מרכזית בהיכל כולל פוניבז', אשר מרן זצוק"ל, עמד בראשותו. יישאו דברי מספד והתעוררות, מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, הגרב"מ אזרחי, הגרב"ד פוברסקי, נשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן, במעמד ישתתף גם הגר"ד לנדא.

מחר, יום רביעי, בשעה 21:00, תיערך עצרת מספד מרכזית בביהמ"ד "אוהל תמר" רחוב יונה הנביא 2, על-ידי רשת הכוללים ללימוד טהרות. יספידוהו, הגרמ"ה הירש, הגאון רבי זאב כהן שליט"א מראשי ישיבת מאור התלמוד, הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א ראש ישיבת ארחות תורה, הגאון רבי חזקיהו משקובסקי שליט"א משגיח ישיבת ארחות תורה, נכדו חביבו הרה"ג רבי גדליה הוניגסברג שליט"א.

מחר, יום רביעי, בשעה 20:30, יתקיים מספד בביהכ"נ המרכזי "מנין אברכים" רחוב אבוחצירא 9, יישאו דברי התעוררות, המרא דאתרא הגאון רבי יעקב וינפלד שליט"א, הגאון רבי אליהו דיסקין שליט"א, מראשי ישיבת נתיב הדעת ונכדו חביבו הרה"ג רבי גדליה הוניגסברג שליט"א, ר"מ בישיבת שער התורה.

במוצאי שב"ק תיערך עצרת מרכזית בשיכון ה', בביהמ"ד המרכזי, בשעה 20:00, ישאו דברי מספד, תלמידו הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א משגיח ישיבת ארחות תורה, תלמידו המרא דאתרא  רבי מרדכי בונם זילברברג שליט"א, רבי שלמה לוינשטיין שליט"א, נכדו נאמנו רבי גדליה הוניגסברג שליט"א מח"ס "צדיק כתמר יפרח".  

וידאו נדיר ובלעדי: עבודת הבוקר של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

מודיעין עילית:

מחר, יום רביעי, בשעה 21:00, תיערך עצרת מספד, חיזוק והתעוררות, בהיכל ביהמ"ד הגדול "שיר ושבחה – חניכי ישיבת כנסת ישראל חברון", ברחוב הסבא מסלבודקה במודיעין עילית. דברי הספד וחיזוק יישאו הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון והגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת עטרת שלמה.

ביום חמישי, תתקיים עצרת מספד בהיכל הכולל הגדול "עטרת שלמה" במודיעין עילית, יישאו דברי התעוררות הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א  והגאון רבי ברוך סולובייצ'יק שליט"א.

במוצאי שב"ק תתקיים עצרת נוספת בהיכל הכולל "עטרת שלמה", המיועדת לכלל תושבי העיר.

בית שמש:

במוצש"ק הקרוב תיערך עצרת מספד מרכזית ברמת בית שמש א', בראשות גדולי ישראל שליט"א ראשי הישיבות ורבני העיר שליט"א, בהשתתפות אלפי בני הישיבות, בביהכ"נ "לב אליהו" רחוב נחל שורק 29, בשעה 20:30, ותועבר בשידור על גבי מסכי ענק לשטיבלך סביב ביהמ"ד ובעזרת נשים וברחבת ביהמ"ד.

דברי נהי ומספד תמרורים יישאו הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א, הגאון רבי אביעזר פילץ שליט"א, תלמידו ומשגיח ישיבת גאון יעקב הגאון רבי מנחם אליהו ברנשטיין שליט"א, אשר יביא עובדות והנהגות ממרן זצוק"ל. עזרת נשים פתוחה. העצרת אורגנה ביוזמת איגוד בני הישיבות וק"ק רמב"ש וארגון בית המוסר.

ירושלים:

מעמד אדיר לחיזוק לימוד התורה בלילי שבתות לע"נ רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל, ע"י "איגוד בני הישיבות" נערך בהשתתפות כאלף תלמידי כיתות ח' מרחבי העיר, בראשות הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ורבני הקהילות בירושלים.

ביום חמישי, בשעה 19:30, תיערך עצרת מספד בהיכל ישיבת "נתיבות חכמה" בשכונת בית וגן. יספידוהו, הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א, ראש הישיבה הגאון רבי דניאל וולפסון שליט"א והגאון רבי חזקיהו משקובסקי שליט"א.

העלייה לציונו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל, ביום חמישי, בשעה 13:45, בביה"ח נציבי ישיבת פוניבז' בב"ב, בראשות בני המשפחה הרוממה והמוני תלמידים המבכים מרה את האבידה הנוראה. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ד'.

 
סדר לימוד מרכזי ע"י "אנחנו וצאצאנו" בעידודם של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א

עם כלות השבעה לאבינו רועינו שנשא את משא כל כלל ישראל על לוח ליבו הטהור, יקיים ארגון "אנחנו וצאצאינו", הארגון שנוסד ע"י מרן זצוק"ל, והדריך וניווט את פעילות הארגון במשך כל שנות קיומו, סדרי לימוד מיוחדים לאבות ובנים.

במהלך הסדר המתקיים בברכתם ועידודם של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, תתקיים התכנית המיוחדת "צוף התורה" בהגשת הרב אליעזר יוטקובסקי שליט"א התכנית שמצליחה להכניס "ריתחא דאורייתא" בצעירי הצאן ע"י העלאת דיון הלכתי מרתק בענייני החנוכה מתוך דפי עיון שמחולקים לתלמידים, כשהאבות והבנים מפלפלים בצדדי הדיון וכך זוכים הילדים לחוות בעצמם שעה של גישמאק בלימוד התורה כשהם טועמים ממתיקות ועריבות התורה.

מחנכים רבים בתלמודי התורה מעידים מהפך של ממש בתלמידים רבים אחרי שהשתתפו בסדרי צוף התורה שנערכו בעבר בהכוונתו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל. המפקח החינוכי של הארגון הרב מרדכי בלוי שליט"א, הוסיף שאחרי שנסתלק מעימנו מרן זצוק"ל, שכה מסר את נפשו על כלל ישראל ובפרט על חינוך צעירי הצאן, שומה עלינו להוסיף ולהנחיל אהבת וחשקת התורה בקרב התלמידים.

הסדר יתקיים בליל המסוגל זאת חנוכה בבית מדרשו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א לדרמן, בעיר מודיעין עילית בביהמ"ד המרכזי רחוב שדה חמד 18, בעיר בית שמש בביכ"נ ארץ הצבי – עטרת שלמה רחוב נחל לכיש 28. סדרי הלימוד יחלו בשעה 6 בערב.