בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, התקיימה עצרת המספד המרכזית בהיכל ישיבת ארחות תורה, המקום בו הרביץ מרן זצוק"ל תורה לאלפי תלמידיו, יחד עם מעמד הנחת אבן הפינה לבניין החדש בקריית אילת השחר • צילום: שוקי לרר