שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שלישי, ח' בטבת ה'תשע"ח