זאת במסגרת הסכם שנחתם לפני הבחירות הקודמות בו סוכם שהרב גליס ימונה לחבר מועצה מטעם "דגל התורה" בשנה האחרונה של הקדנציה. ההסכם קויים וגרם לקידוש שם שמים בקרב הציבור הכללי, וכפי שביטא זאת ראש המועצה יוסי אברהמי בהתפעלות בישיבת המועצה האחרונה

במועצה המקומית גבעת זאב התקיימו ביום חמישי האחרון חילופי גברי בין נציגי "דגל התורה" הרב רפאל מזרחי להרב נחום גליס. זאת במסגרת הסכם שנחתם לפני הבחירות הקודמות בו סוכם שהרב גליס ימונה לחבר מועצה מטעם "דגל התורה" בשנה האחרונה של הקדנציה. ההסכם קויים וגרם לקידוש שם שמים בקרב הציבור הכללי, וכפי שביטא זאת ראש המועצה יוסי אברהמי בהתפעלות בישיבת המועצה האחרונה.

הרב רפאל מזרחי פעל רבות לשגשוגה ופריחתה של הקהילה החרדית במקום. בפועלו הוקמו בתי כנסת, מוסדות חינוך, גני ילדים ושדרוג הרחובות והתשתיות כשהוא עובד בשיתוף פעולה עם ראש המועצה ודואג לצרכי הציבור החרדי.

במקומו יכנס הרב נחום גליס שניהל את הלשכה לפניות הציבור של "דגל התורה" בגבעת זאב וריכז עשרות פניות של הציבור ודאג לטיפולם המהיר במחלקות המועצה. בשיחה ל"יתד נאמן" אומר הרב גליס שהוא ער כבר שנים לבעיות של הציבור בגבעת זאב, כישוב חדש שמקבל את הציבור החרדי.

 "קשר הדוק עם ראש המועצה"

"הקשר עם ראש המועצה יוסי אברהמי הוא מהטובים שידענו ודלתו תמיד פתוחה. בבחירות האחרונות 'דגל התורה' הכפילה את כוחה בגבעת זאב ומסתמן שבבחירות הקרובות נכפיל שוב את כוחנו. עם כניסתי לתפקיד נפגשתי עם רבני כל הקהילות וקיבלתי את ברכתם תוך שיתוף פעולה להרבות כבוד שמים. בימים הקרובים אכנס את סניף 'דגל התורה' ויחדיו נעבוד למען הציבור בגבעת זאב ע"מ לקדש שם שמים".

בגבעת זאב מכהן כיום ראש המועצה יוסי אברהמי שקיבל בבחירות האחרונות את ברכתם של גדולי התורה ובראשם רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל ובקואליציה שלו חברים 7 חברים מתוך 11, כשל"יהדות התורה" שני נציגים בה, הרב שלמה בריזל נציג חסידות קרלין סטולין וכאמור הרב נחום גליס נציג כלל הקהילות, בגבעת זאב מטעם "דגל התורה".

ח"כ הרב משה גפני אמר כי "גבעת זאב הוא מקום של תורה וחסידות, שמתפתח מאוד, מקום כשלעצמו ברמה גבוהה ועתידו לפניו בעז"ה. אני משבח את עבודתו של הרב רפאל מזרחי שהיה נציגנו ועשה מלאכתו נאמנה, ציר נאמן לשולחיו, אשר בהתאם לסיכום בתחילת הקדנציה, בשנה האחרונה מחליף אותו הרב נחום גליס, עסקן ציבור שפועל כל הזמן לטובת התושבים ואני מברך אותו עם כניסתו לתפקידו כחבר מועצה, שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה".

מנהל המחלקה המוניציפלית וסגר"ע בני ברק הרב מנחם שפירא בירך את הרב נחום גליס על כניסתו למועצה ואחל לו הצלחה וציין כי הוא ממשיך את המהפך והפעילות שעשה הרב רפאל מזרחי בהפרחת השכונה, הקמת מוסדות ציבור ומבני דת לצד סיוע לכלל התושבים. "אנו בטוחים שהרב גליס ימשיך את הצמיחה והפריחה של השכונה הן ברוחניות והן בגשמיות".

הרב רפאל מזרחי: "אני מברך את הרב גליס לרגל היכנסו לתפקיד, בתפילה ובתקווה כי יצליח ד' דרכו, למען תושבי גבעת זאב, ובסייעתא דשמיא דגל התורה תצליח להגדיל את כוחה בעיר ביתר שאת וביתר עוז".