בתחילת השנה נכנס לתוקפו ההסכם שנחתם בין הקהילה היהודית ונציגי הממשלה ולפיו השחיטה רק לצרכי הקהילה – 3000 ראשי בקר לשנה וקביעת רגע מות הבהמה ייקבע ע"י השוחט • דו"ח וטרינרי קובע כי 85% מהבהמות אינן בהכרה לאחר 40 שניות

'בתי המטבחיים יחדשו כבר בימים הקרובים את השחיטה הכשרה בהולנד בהתאם להסכם בין הקהילה היהודית ונציגי הממשלה והפרלמנט. ההסכם שנחתם לפני כשבעה חודשים נכנס לתוקפו בתחילת שנת 2018 והוא מגביל את השחיטה בהולנד 'רק לצרכי הקהילה' – 3000 ראשי בקר לשנה. כמו"כ הוסכם כי רגע מות הבהמה ייקבע ע"י השוחט ורק הוא יהי' מוסמך לקבוע האם הבהמה עדיין בהכרה לאחר 40 שניות מרגע השחיטה כדי למנוע יריית הימום לאחר 40 שניות' – כך הודיע היום (יום ד') הרה"ג רבי אליעזר וולף שליט"א אב"ד אמסטרדם הולנד חבר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה'.

מחר (יום ה') יעבירו הגר"א וולף ונשיא איחוד הקהילות בהולנד (NIK) מר יונתן סוסמן את הדו"ח הוטרינרי המיוחד שהכינה הקהילה על קביעת רגע המוות של הבהמה. מחברי הדו"ח שעקבו אחר בתי המטבחיים במשך חודש קובעים כי 85% מהבהמות אינן בהכרה לאחר 40 שניות מרגע השחיטה ולכן אין צורך בביצוע זריקת ההימום כדי לשחרר את הבהמה להמשך קו היצור. במקביל ביקשה הקהילה משר החקלאות להעביר לבתי המטבחיים את התקנות להפעלת השחיטה הכשרה בהתאם לסיכום. מתחילת השנה הפסיקו בתי המטבחיים בהולנד את השחיטה הכשרה בהמתנה לתקנות שר החקלאות.

כזכור, לפני כשבעה חודשים בעקבות דו"ח נגד השחיטה של אוניברסיטת וחנינגן ביקש מזכיר הממשלה ואן דאם לנסח הצע"ח להגבלת השחיטה הכשרה. דבר שהיה הופך את השחיטה הכשרה ללא כדאית כלכלית והיה מביא להפסקת השחיטה הכשרה. כמו כן ביקשו היוזמים כי רגע מות הבהמה ייקבע ע"י וטרינר מה שהיה פוגע קשות בקו היצור שכן עפ"י קביעתם כדי להמשיך את ההליך לאחר השחיטה לאחר 40 שניות היה מורה הוטרינר על ירי – הימום לאחר השחיטה. זמן רב יותר בהשהיית הבהמה בכלוב פוגע קשות בקו היצור.

נשיא איחוד הקהילות בהולנד (NIK) מר יונתן סוסמן נועד עם מזכיר הממשלה והצעה"ח נוסחה כך שלא תהי' פגיעה ביצוא ובקביעת רגע המוות. עפ"י ההסכם אושרה שחיטה כשרה בהולנד 'בהתאם לצרכים של הקהילה'. כמו"כ נקבע כי רגע מות הבהמה ייקבע עפ"י השוחט. עפ"י החוקה בהולנד הצע"ח המנוסחת בהסכמה אושרה ע"י שני בתי הנבחרים.

כזכור, לפני כשש וחצי שנים אישר הבית התחתון של הפרלמנט בהולנד את הצעת החוק של המפלגה למען בעלי החיים ולפיה יש להמם בעלי חיים באמצעות מכת חשמל לפני שחיטתם בניגוד להלכה. הצעת החוק גררה ביקורת נוקבת מצד ארגונים יהודיים ומוסלמים והוקמה שדולה שפעלה באמצעות ארגונים יהודיים נוספים כדי להדוף את החקיקה שעמדה להצבעה בפני הבית העליון. לאחר כמה שבועות הגיעו ראשי הקהילות היהודיות בהולנד להסכם עם הממשלה לארגון NIK, המייצג את הקהילות היהודיות ולפיו לא תבוצע חקיקה נגד השחיטה היהודית.

ואכן כעבור כשנה דחה הבית העליון הסנאט ברוב של 51 נגד 21 את הצעת החוק לאיסור השחיטה היהודית בין השאר בשל גיוס 12 חברי קונגרס אמריקאים ע"י נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגר"פ גולדשמידט ששיגרו מכתב חריף לנשיא הסנאט בהולנד מר גודפרידוס דה גראף ובו הביעו את חרדתם נוכח החוק נגד השחיטה הכשרה.

הגר"פ גולדשמידט אמר כי רבני אירופה מברכים שוב את מזכיר הממשלה וראשי בתי הנבחרים על הפעלת שיקול דעת נבון ומקוים שהמסר יועבר גם למדינות נוספות באירופה שבהם יש עדיין מי שמנסה לאסור ולהתנכל לשחיטה היהודית.