מתקדמים, פעם היו בתגובה לטפטופים תוקפים חממות גידול בשדות, היום תוקפים עמדות תצפית לא מאוישות – לא מאוישות! ובעדינות "נלחמים" בטרור… נראה לי ש חבל על הדלק של המטוסים ועל שעות השינה של הטפסים שמביא בסופו של דבר לעוד הרבה חוסר שעות לתושבי הדרום טראומות ופחדים ללא סוף, מה יהיה הסוף-בסוף……