בשל מצבו הבריאותי המונע ממנו להשתתף בהצבעות במליאת הכנסת והצורך להעביר את חוק המרכולים למרות סירוב האופוזיציה לקזז את שר הדתות, התפטר דוד אזולאי מהכנסת, ובנו ינון ימלא את מקומו, לאחר ששאר הבאים בתור התפטרו מהרשימה

שר הדתות דוד אזולאי, יתפטר מהכנסת אך יישאר בתפקידו המיניסטריאלי – זאת בשל מצבו הבריאותי והעובדה שהוא מאושפז בבית החולים ונמנע ממנו להגיע להצבעות במליאת הכנסת.

מי שימלא את מקומו של השר המתפטר במשכן, הוא בנו, ינון אזולאי, הממוקם במקום ה-16 ברשימת ש"ס לכנסת. למרות העובדה שמספר ח"כים כבר פרשו במהלך הקדנציה מהרשימה, עדיין נאלצו שאר השמות בהמשך הרשימה להתפטר על מנת לאפשר לבן למלאות את מקום אביו.

אזולאי התפטר מהכנסת במסגרת החוק הנורבגי. כאשר יבריא בעז"ה, יפרוש בנו מהכנסת והאבא ישוב לכהן כח"כ, במקביל לתפקידו כשר הדתות.

הרקע למהלך: בשל העובדה שיש לקדם את חוק המרכולים, החוק שימנע את פתיחת העסקים תוך רמיסת קדושת שבת קדשינו, ובשל העובדה כי האופוזיציה מסרבת להתקזז עם אזולאי למרות מצבו הבריאותי.