משדרגים את השירותים למען התושבים: עיריית ביתר עילית משיקה מהפכה בתחום ההנחות בארנונה: מהיום ניתן להגיש בקשת הנחה בארנונה בלחיצת כפתור באופן מקוון • בנוסף הוארך מועד הגשת ההנחות ולמשלמים בהו"ק תימשך ההנחה באופן אוטומטי

עיריית ביתר עילית משיקה מהפכה בתחום ההנחות בארנונה: מהיום ניתן להגיש בקשת הנחה בארנונה במסלול מקוון, קל ומהיר – במקום משלוח טפסים, צילומים, העתקים והמתנה ממושכת לקליטה והטמעה עד לשלב האישור – מעכשיו ניתן להגיש את בקשת ההנחה בלחיצת כפתור באופן מקוון.

ניתן להזין את כל הפרטים והמסמכים באתר העירייה, במקום להגיע למשרדי העירייה פיזית. לחילופין, ניתן גם להגיש את הבקשות באופן ידני במחלקת הגביה כבעבר.

רשימת המסמכים הנדרשים לצורך קבלת ההנחה – טופס 106 של 2 בני הזוג או תלושי שכר 12 חודשים של 2 בני הזוג, "אישור תקופות עבודה" ואישור "זכאות שנתי 2017" מביטוח לאומי, צילום תעודות הזהות של 2 בני הזוג, חשבונות בנק של כל הבנקים לחודשים: אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2017, לאברך – אישור הכנסה מכולל, ולשוכרים – חוזה שכירות.

השנה הוארך מועד הגשת הבקשות עד ל-31.4, ובעירייה מבקשים להזכיר, כי בקשות שיוגשו לאחר מועד זה, יוכרו רק מיום הגשת הבקשה ואילך.

רה"ע מאיר רובינשטיין אומר, כי למרות שההנחות מהוות עול כספי גדול לעירייה ואין מי שמפצה על אובדן ההכנסות, הרי שאנו רואים את חובתנו בעידוד הגשת ההנחות, משום שזוהי עזרה אמיתית למשפחות הזקוקות לכך.

לדברי מחזיק תיק הכספים בעירייה מ"מ וסגן רה"ע יצחק רביץ, חשוב שהציבור יזדרז להגיש בזמן את בקשות ההנחה, בין היתר באמצעות קבלות הקהל המיוחדות הנערכות לאברכים בנושא, ע"מ למנוע הפסד כספי ועוגמת נפש. "רווחתכם של האברכים עומדת לנגד עיננו ועל כן נעשו מאמצים מיוחדים להקל את הליך הגשת הבקשה להנחה".

בעירייה מזכירים, כי בעלי הוראת קבע זכאים באופן אוטומטי להמשך ההנחה בארנונה בתחילת שנת הכספים הנוכחית, עד להגשת בקשת ההנחה, וכן להנחה קבועה בגובה -2%.