"בשביל פרנסה מאבדים זכויות, והתוצאות אחר כך שגם המשפחה והילדים מושפעים, מקבלים השפעה של חוסר יראת שמים מכל הניסיונות שיש באקדמיה", כך אמר מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין למנהלי הסמינרים שעלו למעונו

מספר מנהלי סמינרים עלו למעונו של מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין לקראת כינוס שיערכו לזכרו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, לשמוע דברי הדרכה והכוונה לקראת הכינוס והמסרים שיובאו בו.

"הדבר הראשון הוא אמונה, לדעת שיש השגחה פרטית, והכל בידי שמים. פרנסה בידי שמים, וגם שידוכים בידי שמים, וזה תלוי בזכויות, מן השמים נותנים לפי הזכויות, לפי הזכויות יש פרנסה, ויש שידוכים טובים, וגם זוכים לחנך, ולהשפיע זיכוי הרבים, צריכים קודם זכויות כדי לזכות את הרבים, כמו שאמרו במשנה 'משה זכה וזיכה את הרבים', קודם זכה בעצמו, ואחר כך זיכה את הרבים.

המשיך מרן הגר"ג והעביר בדבריו למנהלים: "אבל אמונה זה העיקר והיסוד לכל התורה כולה, כמו שאמרו 'בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה', וגם יראת שמים, לפעמים יש אמונה בלי יראת שמים… וצריכים גם יראת שמים, יראה! פחד! לפחד מהגיהינום, בודאי, יש גיהינום ואין הפקר".

בהתייחסות לנשים היוצאות ללמוד באקדמיה אמר במענה לדברי אחד המנהלים כי בנות סבורות כי כך ירוויחו יותר כסף: "זה לא נכון. זה לא נכון. מרן הגראי"ל זצ"ל כבר אסר זאת. וזה גם לא נכון, מאבדים זכויות בזה, בשביל פרנסה מאבדים זכויות, והתוצאות אחר כך שגם המשפחה והילדים מושפעים, מקבלים השפעה של חוסר יראת שמים מכל הניסיונות שיש באקדמיה.

"צריכים לדעת שהפרנסה היא מן השמים, הכל בידי שמים, וצריכים שיהיה כדין, צריך שאלת חכם בר סמכא על כל דבר, ולא מפסידים, רק מרוויחים מזה, מרוויחים מזה גם בגשמיות וגם ברוחניות, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא מרוויחים".

הגרמ"צ ברגמן: "בית שהאשה הולכת לאקדמיה, כבר לא יהיה בית של תורה"