יש לי תחושה מאד חזקה
שביבי מקווה שהחוק ייפול
ולא יעבור
ואז הוא גם ריצה כביכול את
דרעי ואת
החרדים בעצם הניסיון להעבירו
אבל בעיקר הציל את הליכוד
שיוכל לנופף שחוק כזה לא עבר
אצלהם במשמרת ושמעתה הם יגידו שלא ייתנו לחוק כזה לעבור
יותר אף פעם