לא מבין מזה צריך להיות שיש פרסומת לא רק על הכתבה אלה גם על חצי מתמונת הכתבה.
חוצפה.