ברור
כי יש תקציב להעביר בתחילת שבוע הבא
אבל הכל משחק אינטרסים רגעי