הלילה נפטר בירושלים הרב יצחק יעקב לויכטר זצ"ל, מייסד הת"ת הותיק בשכונת בית וגן, וממנחילי החינוך התורני הטהור בארץ. בשנים האחרונות נחלש, והלילה השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, בשיבה טובה

הלילה נפטר בירושלים הרב יצחק יעקב לויכטר זצ"ל, מייסד הת"ת הותיק בשכונת בית וגן, וממנחילי החינוך התורני הטהור בארץ.

הרב לויכטר, אוד מוצל מאש, עלה ארצה אחרי מוראות המלחמה, ופעל כל ימיו למען חינוך ילדי ישראל, יזם והקים מוסדות לימוד לבנים ובנות ברחבי הארץ כולה, ובפרט בירושלים בשכונת בית וגן, בה הקים את תלמוד התורה הותיק, שנקרא לימים על שמו "לויכטר", וכן את בית הספר לבנות.

הרב לויכטר העניק לחניכיו מאישיותו הרוממה והאצילית, והשריש בהם אהבת תורה, הליכות יראת שמים, ובעצמו היה דמות מופת לאמונה ובטחון בהשי"ת.

בשנים האחרונות נחלש, והלילה השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, בשיבה טובה.

הלוייתו תצא מביכהנ"ס הגר"א בשכונת בית וגן, ותעבור דרך בנין הת"ת, רח' תורה ועבודה 5, בדרכה להר המנוחות.